Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Säkerhetsskydd / Säkerhetsintyg

Säkerhetsintyg

FMV kan i egenskap av nationell industrisäkerhetsmyndighet (DSA, Designated Security Authority) utfärda så kallade säkerhetsintyg enligt 4. kap Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

FMV kan utfärda säkerhetsintyg antingen efter ansökan från en stat eller en mellanfolklig organisation eller från ett företag med säte i Sverige. Det finns två typer av säkerhetsintyg:

FSC

FSC, Facility Security Clearance, är ett intyg som talar om att ett företag har ett säkerhetsskyddsavtal i nivå 1 med FMV och därmed får hantera och förvara säkerhetsskyddsklassificerad uppgift i sina, av FMV godkända, lokaler. Intyget är giltigt som längst ett år i taget.

PSC

PSC, Personal Security Clearance, är ett intyg som talar om att en person är behörig till säkerhetsskyddsklassificerad uppgift enligt 2 kap 3 § Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658). För att FMV skall kunna utfärda ett sådant intyg måste företaget ha ett säkerhetsskyddsavtal i lägst nivå 2 med FMV och personen vara placerad i lägst säkerhetsklass 3, beroende på aktuell säkerhetsskyddsklass. Intyget är giltigt som längst ett år i taget.

Utfärdande av säkerhetsintyg

Ansökan från utlandet hanteras mellan FMV (DSA) och motpartens ansvariga säkerhetsmyndighet (National Security Authority eller Designated Security Authority):

Ansökan om säkerhetsintyg från företag i utlandet, stat eller mellanfolklig organisation

Då ett företag i utlandet, stat eller mellanfolklig organisation har behov av säkerhetsintyg för ett företag i Sverige och/eller dess personal, skall man alltid vända sig till sin ansvariga säkerhetsmyndighet, som kontaktar FMV med en ansökan om säkerhetsintyg.

Ansökan om säkerhetsintyg från företag i Sverige (utan säkerhetsskyddsavtal med FMV)

Då ett företag i Sverige önskar delta i en verksamhet, som av annan stat eller mellanfolklig organisation bedöms vara i behov av säkerhetsskydd, kan företaget ansöka om säkerhetsintyg hos FMV. Ansökan skall minst innehålla följande uppgifter:

 • Bakgrund till ansökan med beskrivning av omfattning och syfte
 • Aktuell informationssäkerhetsklass (säkerhetsskyddsklass)
 • Start- och sluttidpunkt för den verksamhet som intyget skall avse
 • Sökande företags organisationsnummer och fullständiga kontaktuppgifter
 • Kontaktuppgifter till företagets säkerhetschef
 • En kopia av företagets registreringsbevis, ej äldre än tre månader. För företag som inte är registrerade hos Bolagsverket accepteras utdrag ur Skatteverkets register som utvisar företagets styrelse och verksamhet.
 • Samtycke till registerkontroll från företagets VD enligt mall på FMV:s webbplats.

Ansökan om säkerhetsintyg från företag i Sverige (med säkerhetsskyddsavtal med FMV)

Då ett företag i Sverige önskar delta i en verksamhet, som av annan stat eller mellanfolklig organisation bedöms vara i behov av säkerhetsskydd, och företaget redan har ett säkerhetsskyddsavtal med FMV, kan företaget ansöka om säkerhetsintyg hos FMV. Ansökan skall minst innehålla följande uppgifter:

 • Bakgrund till ansökan med beskrivning av omfattning och syfte
 • Aktuell informationssäkerhetsklass (säkerhetsskyddsklass)
 • Start- och sluttidpunkt för den verksamhet som intyget skall avse
 • Sökande företags organisationsnummer och fullständiga kontaktuppgifter
 • Kontaktuppgifter till företagets säkerhetschef

Distribution

Ansökan insänds till FMV Säkerhetsskydd, 115 88 Stockholm. Om FMV behöver mer information kommer företaget att kontaktas skriftligen. När FMV avslutat beredningen av ansökan fattar myndigheten beslut om säkerhetsintyg kan utfärdas och inleder därefter, vid behov, processen för tecknande av säkerhetsskyddsavtal.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2020-01-31 13:19. Uppdaterad: 2020-01-31 13:34. Ansvarig: Visa e-postadress.

Kontakt

FMV Säkerhetsskydd

E-post: