Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Försäljning övertaligt materie…
 • Försäljning övertaligt materiel

  Övertaligt materiel till försäljning

FMV ansvarar för att sälja Försvarsmaktens övertaliga materiel. Försäljningen sker på uppdrag av Försvarsmakten som i varje enskilt fall beslutar om försäljning.

Försvarsmaktens kontinuerliga förnyelse av materielstocken innebär att materiel successivt blir övertalig och behöver avvecklas. Försvarsmakten fattar då beslut om huruvida materielen skall överlåtas, destrueras eller försäljas.

Överlåtelser sker  till:

 • Frivilliga försvarsorganisationer
 • Humanitära insatser
 • Militärt säkerhetsfrämjande materielsamarbete
 • Ändamål som stärker samhället vid svåra påfrestningar i fred (till exempel Räddningstjänst)
 • Andra statliga myndigheter
 • Statens försvarshistoriska museer

Om överlåtelse inte är aktuell beslutas om försäljning, vilken alltid ska genomföras på affärsmässiga grunder och huvudsakligen genom:

 • Mellanstatliga avtal
 • Återförsäljning till ursprungsleverantör
 • Konkurrens på öppna marknaden

Vapen och ammunition säljs inte på den öppna marknaden.

FMV säljer enbart till näringsidkare som uppfyller följande krav:

 • Har en stabil ekonomisk ställning
 • Kan presentera en godtagbar plan för hur affären praktisk ska fullföljas
 • Kan påvisa goda referenser
 • Kan offerera ett för staten totalt sett fördelaktigt pris

Försäljningar kan även genomföras på kommission, där både privatpersoner och näringsidkare kan vara köpare. För närvarande är Kvibergs Överskottslager AB upphandlad kommissionär. Denne säljer huvudsakligen Försvarsmaktens standardfordon och pallmateriel.

Nyttan med kommissionär

Syftet med kommissionären är att korta ledtiderna från den tidpunkt då Försvarsmakten lägger ett uppdrag på FMV tills materielen sålts och hämtats från lagren. Innan materielen når kommissionären avmilitariseras den — det vill säga anpassas till civilt bruk.

Nyttan med försäljning av övertalig materiel


Försvarsnytta

Försäljning av övertalig materiel skapar försvarsnytta genom att intäkterna förmedlas till Försvarsmakten och förrådsytor frigörs. I vissa fall säljs materiel som annars skulle destruerats, vilket kan vara kostsamt.

Civil användning

Mycket av Försvarsmaktens utrustning kan användas civilt. Det kan till exempel gälla fartyg som nyttjas för utbildning eller transport, helikoptrar som används till räddningstjänst eller lastbilar för transport.

Synergieffekter

Genom att sälja övertalig materiel till samarbetsländer eller potentiella samarbetsländer ökar försvarsnyttan. FMV använder, när det är möjligt, försäljning av övertalig materiel för att stärka samarbeten med andra länder. Försäljningar kan också användas i främjande syfte, för att underlätta för nya affärer.

Kontakt


Ulrika Jonsson
Projektledare
E-post:
Visa e-postadress.
Mobil: 076-6219339

Göran Lindgreen
Rådgivare
E-post: Visa e-postadress.
Mobil: 072-9743705


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2016-03-22 12:19. Uppdaterad: 2016-03-22 12:24. Ansvarig: Visa e-postadress.