Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Miljöarbete / Miljökrav vid upphandlingar / Försvarssektorns Kriteriedokum…

Försvarssektorns Kriteriedokument

Försvarssektorns kriteriedokument är ett verktyg för försvarssektorn att ställa miljö- och hälsokrav vid upphandling och inköp av kemiska produkter samt även tjänster i tillämpliga delar. Kraven begränsar vilka kemiska ämnen som får ingå i varor som används i verksamheten och i de kemiska produkter som används för drift och underhåll. Genom att ställa dessa krav bidrar försvarssektorn till att minska påverkan på miljön och människors hälsa.

Det är viktigt att observera att efterlevnad av kriteriedokumentet inte fråntar leverantören från skyldigheten att ha tillräcklig kompetens om och ansvar för ämnen i sina kemiska produkter och/eller varor. Leverantören är ansvarig att följa såväl svensk lagstiftning som de av EU beslutade lagar, direktiv och andra rättsregler som den kemiska produkten och/eller varan berörs av.


Försvarssektorns kriteriedokument version 2019-10-28


Undantag från kraven

Undantag från kraven i kriteriedokumentet kan medges av försvarssektorn när det i dagsläget inte anses vara tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att undvika vissa kemiska produkter eller vissa kemiska ämnen i varor. Generella undantag preciseras i kriteriedokumentet, tabell 4. Om ett generellt undantag tillämpas ska information om detta lämnas till aktuell myndighet inom försvarssektorn. Om ämnet eller den kemiska produkten inte finns specificerad i listan över undantag, och om synnerliga skäl föreligger och godtagbart substitut inte finns att tillgå, kan leverantören själv ansöka om undantag.

Exempel på synnerliga skäl är exempelvis att ämnet krävs för att uppnå en viss kritisk funktion eller att arbetets art kräver användning av detta ämne. En förutsättning för att söka undantag är att det inte finns hinder för detta i gällande lagstiftning, till exempel begränsningar eller förbud för användning av ämnet.

I ansökan om undantag ska hanteringen vara väl motiverad och riskbedömd av leverantören. Undantagsansökan regleras i särskild ordning av respektive myndighet inom försvarssektorn och ska göras på särskild blankett. Blanketten finns på både svenska och engelska. För kemisk produkt ska ett säkerhetsdatablad bifogas ansökan.

Blanketter för undantagsansökan 


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2011-10-06 13:57. Uppdaterad: 2019-10-29 13:17. Ansvarig: Visa e-postadress.

Kontakt

FMV Kemi

E-post:

Relaterade dokument

Välj fil att ladda ner eller visa.

  1. Försvarssektorns gemensamma arbete för en giftfri miljöPdf, 422 kB