Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2014 / Hur ofta överprövas FMV:s upph…

Hur ofta överprövas FMV:s upphandlingar och hur går det sen?

Hoppa till nyhetslistan

Anna-Clara Thörnvall Wittgren är chef för Marknad och Inköp på FMV.

Förra året prövade förvaltningsdomstolarna 39 av FMV:s tilldelningsbeslut. – I tre av fallen förlorade FMV och i resten av fallen gav domstolarna oss rätt, säger Anna Clara Törnvall Wittgren, chef för FMV Marknad & Inköp.

En anbudsgivare som inte är nöjd med tilldelningsbeslutet i en upphandling har möjlighet att begära överprövning, det vill säga motsvarande en överklagan, av beslutet. Då startar en juridisk process där en förvaltningsdomstol till slut avgör vem som har rätt, FMV eller anbudsgivaren. Förvaltningsdomstolens beslut kan sedan, under vissa förutsättningar, överklagas till en kammarrätt.

– Möjligheten att ansöka om överprövning är ett av de rättsmedel som anbudsgivarna kan använda sig av i offentlig upphandling, säger Anna Clara Törnvall Wittgren.

Domstol avgör

I mål där FMV var part inkom under 2013 57 ansökningar om överprövning och domstolarna fattade beslut i 39 överprövningsärenden. FMV bedömdes ha rätt i 36 av dessa 39 ärenden.

– Vi kan konstatera att vi i det stora flertalet fall har kunnat förklara för domstolarna på vilka grunder vi fattar beslut och det känns bra, säger Anna Clara. 

Upphandlingar är komplext

Offentlig upphandling är ett komplext område. Både upphandlande myndigheter och anbudsgivare ställs hela tiden inför nya frågor.

- Målet för FMV är att vi ska vara bra på upphandling och när FMV:s beslut väl blir överprövade ska vi tåla en sådan prövning, förklarar Anna Clara Törnvall Wittgren.

– Vi strävar efter att vara så tydliga som möjligt med vilka krav vi ställer på anbudsgivare, anbud, upphandlingsobjekt och tjänst. Att vi får återkoppling på vad vi gör och hur det uppfattas är nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas, säger Anna Clara.

Hon skulle gärna se att anbudsgivare tar en tidig kontakt med FMV om de upplever att förfrågningsunderlaget är otydligt.

Överprövningsprocesser kan vara tidskrävande och leder därför ofta till förseningar i projekt och det drabbar både leverantör och beställare.

– Jag vill trycka på möjligheten att ställa frågor till oss och få dem klargjorda redan under anbudstiden. Det tror jag kan bidra till att bygga upp kunskapen både hos oss och hos våra anbudsgivare, avslutar Anna Clara.

Diagram överprövade upphandlingar 2013

 

Diagram över överprövade upphandlingar 2013


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2014-07-14 14:30. Uppdaterad: 2014-07-14 14:30. Ansvarig: Visa e-postadress.