Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2012 / FMV bjuder in till symposium o…

FMV bjuder in till symposium om sensorer

Hoppa till nyhetslistan

Manuell spaning av en man från en stridsvagnManuell spaning. Foto: Carl Fischerström, FMV

Årets Sensorsymposium, 12-13 september, tar upp frågan om behovet av sensorinformation kopplat till insatsförmågor. Utgångspunkten är erfarenheter från Sveriges internationella insatser på de tre arenorna Afghanistan, Adenviken och Libyen.

Att bygga ISR-förmåga

Sensorsymposierna arrangeras vartannat år av  FMV på uppdrag av Försvarsmakten. Syftet är att öka kunskapen hos personal från  Försvarsmaktens och övriga försvarsmyndigheter om våra sensorsystem, den information de genererar och dess funktion i ledningssystemen.

Informationen bidrar till förmågor som underrättelseinhämtning och informations­överläge och är kopplad till nätverk både nationellt och internationellt. Risken är dock att operatörer på alla nivåer dränks av mängden, snarare än att det är brist på information, från våra sensorer.

Det är denna komplexa situation och hur man hanterar informationen och informationsflödet för maximal förmåga som står i fokus för dessa sensorsymposia.

Program

Program Sensorsymposium- uppdaterat 2012-09-11

Årets symposium tar sin avstamp i de senaste årens praktiska erfarenheter av våra utrikes missioner och hur dessa synliggjort behovet av sensorinformation kopplat till insatsförmågor. De tre arenorna representeras av insatserna i Afghanistan (mark), Adenviken (sjö) och Libyen (luft). Utifrån dessa analyseras förmågebehovet och hur detta realiseras i förbandsuppbygg­naden, materielanskaffningen och teknikutvecklingen.

Särskild vikt kommer att ägnas åt erfarenheterna från senaste årens insatser utifrån hur dessa kommer att påverka uppbyggnaden av våra framtida förmågor inom underrättelse, övervakning och spaning. Internationellt kallat Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – ISR.

Teknisk spaning. Foto: MSS, FörsvarsmaktenSymposiet kommer att se på hur behoven står i relation till internationell rätt vilket är oerhört viktigt i operationer som är gemensamma med andra länder.

Inte minst hur detta tolkas i olika länder och vad det kan få för konsekvenser på de operationer Sverige deltar i.

Teknisk spaning. Foto: MSS, Försvarsmakten

Representanter från andra länder kommer att bjudas in för att ge en internationell syn på hur man åstadkommer ISR-förmåga.

 De två dagarna kommer att behandla:

  • användarperspektivet från erfarenheter till behov
  • krav på förmågor
  • tekniska lösningar för att tillgodose militära förmågor
  • forsknings- och utvecklingssatsningar som pågår och som kan generera förbättrade och nya tekniska lösningar.

I anslutning till föreläsningarna kommer en materielutställning att anordnas.

Vissa föredrag kommer att hållas på engelska.

Tid och plats

Symposiet kommer att hållas 12-13 september 2012. Föredragen hålls i Bio Victor i Filmhuset, Stockholm, medan utställningen finns i ett tält på Gärdet i direkt anslutning till Filmhuset.

Adressen till Filmhuset är Borgvägen 1-5. Mer information och hur du hittar dit finner du på Svenska Filminstitutets webbplats.

Anmälan till symposiet som åhörare

Symposiet är kostnadsfritt och öppet för personal inom försvarssektorn samt försvarsindustrin. Prioritet ges till personal från Försvarsmakten, FMV och FOI.

Anmälan görs genom e-post och önskas senast den 1 september 2012 till Visa e-postadress.. Ange "Anmälan" som ämnesrubrik.

Anmälan för industrin att delta med presentation och/eller utställning

Intresseanmälan om att få hålla en presentation med relevans för symposiets tema och/eller att få en utställningsplats anmäls via e-postadressen ovan men ange istället "Intresseanmälan" i ärendefältet.

FMV förbehåller sig rätten att välja presentationer utifrån att de skall passa in i programmet. Företag eller organisationer som erbjuds hålla presentation ges företräde till plats i utställningstältet.

Information och kontakter

 

Vill du ta del av vad som presenterades under Sensorsymposium 2012 klicka här

Inbjudan till Sensorsymposium 2012 

Lista över företag som preliminärt deltar i utställningen samt en ritning över området

Frågor ställs via e-post till Visa e-postadress..

UAV03 - Örnen startberedd i Afghanistan. Foto: K3, Försvarsmakten
UAV03 - Örnen startberedd i Afganistan. Foto: K3, Försvarsmakten


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2012-08-23 13:00. Uppdaterad: 2012-11-13 15:07. Ansvarig: Visa e-postadress.