Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2011 / FMV positiv till förslagen i F…

FMV positiv till förslagen i Försvarsstrukturutredningen

Hoppa till nyhetslistan

FMV ställer sig positiv till utredarens förslag om en särskild myndighet för logistik- och materielförsörjning till Försvarsmakten.

Nu har FMV lämnat in svaret på remissen till Försvarsstrukturutredningen, en utredning som föreslår att nuvarande materiel- och logistikverksamheter bildar en framtida sammanhållen försvarslogistik med FMV som huvudman.
 
Försvarsstrukturutredningen föreslår att huvuddelen av Försvarsmaktens logistik (FMLOG) tillsammans med dagens teknikkontor överförs till FMV för att samordnas och integreras med FMVs anskaffningskontor. Det ska ge möjligheter till effektiviseringar och rationaliseringar av berörda verksamheter.
 

Försvarsmaktens verksamhet och ansvar koncentreras till myndighetens militära uppgifter och kraven på operativ förmåga. FMVs uppgifter och ansvar koncentreras till tillhandahållande av försvarslogistik och utveckling av affärsförmågan.

Gunnar Holmgren GD FMVGunnar Holmgren, hur skulle du vilja sammanfatta utredningens förslag?

- Utredningsförslagen skulle innebära att dagens FMV skulle få väsentligt ökade uppgifter. Och jag tycker att det pekar på att det finns ett starkt förtroende för FMV och för vår förmåga att bidra till en omstrukturering av så här komplicerade verksamheter. Jag hoppas och vill att vi i det fortsatta arbetet ska kunna svara upp mot det förtroendet.

Vad säger du till dem som säger att utredningens förslag innebär att FMV vunnit dragkampen?

- Att den som säger det inte har förstått vad materielanskaffning, logistik och stora organisationsförändringar handlar om. Det är svåra och komplicerade frågor och förslagen skulle, om de blir regeringsbeslut, innebära extremt svårt och hårt arbete för alla berörda under lång tid.

Hur ser du på möjligheterna att genomföra förslaget?

- Jag tycker att utredaren har gjort ett mycket grundligt arbete. Och jag tror att många av förslagen går att realisera med möjlighet att göra kostnadsbesparingar.

Hur genomför man en omdaning av logistikverksamheten?

- Som jag ser det finns det tre möjliga vägar att gå. Antingen blir FMV eller Försvarsmakten huvudman för omdaningen eller så låter man någon ny aktör hålla i processen.

Vilka för och nackdelar finns det med respektive val?

- Utredaren konstaterar att Försvarsmakten har fullt upp med att driva sin kärnverksamhet. Vill man få en realistisk tidplan för genomförandet är det enligt FMVs styrelses mening förenat med minst risk att FMV håller i arbetet. Att låta någon ny aktör leda arbetet, med allt vad det innebär av att sätta sig in i området, riskerar också att leda till en utdragen process.

Ser du några svårigheter med att genomföra omdaningen av logistikverksamheten?

- Det är ett mycket komplext och svårt arbete och därför menar jag att tidsaspekten är viktig. Det kommer att behövas mer tid än till utgången av 2012 för att genomföra det här. Fyra till fem år är mer realistiskt. Man behöver också ta omdaningen blockvis. De delar som har klara synergieffekter med FMV för sig och de som har mer att vinna på tätare samarbete med industrin och de militära förbanden för sig. Att snabbt ”trycka ut” stora verksamhetsblock mot industrin är förenat med stor risk, det behövs mer tid till paketering och förhandling med olika parter.

Vad händer nu efter att FMV skickat in remissyttrandet?

- Regeringen ska  ta ställning till förslagen från utredaren och från dem som har lämnat in sina synpunkter i olika remissyttranden. Eventuellt kommer det ett beslut i samband med budgetpropositionen i september.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2011-09-16 10:43. Uppdaterad: 2011-09-16 10:51. Ansvarig: Visa e-postadress.