Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Nato-samarbete kvalitetssäkrar…

Huvudnavigering:

Nato-samarbete kvalitetssäkrar svensk försvarsförmåga

Hoppa till nyhetslistan

Hur kan Sverige förbättra och fördjupa samverkan med Nato inom materielområdet utifrån vår roll som partnerland till Nato? Det var en central frågeställning när Natos assisterande generalsekreterare för försvarsinvesteringar, Camille Grand, besökte FMV häromveckan.

Vid mötet fick FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson, som i materielfrågor företräder Sverige i egenskap av NAD, National Armaments Director, möjlighet att förmedla i vilken riktning Sverige rör sig materielmässigt.

Han belyste även Försvarsberedningens rapport om tillväxt i den svenska försvarsförmågan och den process som sker i anslutning till den kommande Försvarspolitiska propositionen.

Sverige är inte medlem i Nato, men däremot en av länderna i Natos partnerskap för fred (PFF). All samverkan mellan Nato och partnernationerna styrs av Natos Planning and Review Process (PARP), som är en slags spegelbild av Natos interna försvarsplaneringsprocess anpassad till partnerländernas förutsättningar.

Tvååriga handlingsplaner

Utifrån ett materielförsörjningsperspektiv deltar FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson i egenskap av NAD i den konferens om försvarsmaterielfrågor (CNAD), som Nato anordnar två gånger om året. Med detta konferensdeltagande som grund samarbetar FMV med Nato i olika projekt och utvecklingsprojekt för system och materiel som berör alla våra verksamhetsområden.

PARP-processen mynnar ut i en återkommande tvåårig handlingsplan för respektive enskilt partnerskapsland, en Individual Partnership and Co-operation Plan (IPCP). För att uppnå de antagna kapacitetsmålen i planen spelar Sveriges deltagande i Natos övningsverksamhet en viktig roll.

­–Det är genom att delta i de stora Natoövningarna som Försvarsmakten kan få en bild av hur Sveriges förmågor står sig i relation till andra länder. Och vi får besked om hur väl materielen bidrar till vår förmåga till samverkan och att skapa operativ effekt tillsammans med andra, säger Göran Mårtensson.

Kvalitetssäkrar försvarsförmågan

Det övergripande syftet med samarbetet inom PFF är praktisk samverkan i fält och genom att delta får Sverige möjlighet att delta i övningar av en storlek och komplexitet som vida överstiger vad som är möjligt att organisera nationellt.

–Övningarna är ett bra sätt att mäta vår förmåga, vi får en kvalitetssäkring av svensk försvarsförmåga på internationell nivå.

–Interoperabiliteten är viktig, att våra förband kan samverka med andra fullt ut. Och det utvecklar vi genom PARP:en, CNAD, Nato:s övningsverksamhet och deras standardiseringsprocesser, säger Göran Mårtensson.

Förutom FMV besökte Camille Grand även ÖB Michel Bydén, statssekreterare Jan-Olof Lind på Försvarsdepartementet, Björn von Sydow, ordförande i Försvarsberedningen, departementsråd Julius Liljeström, chef för enheten för säkerhetspolitik på Utrikesdepartementet. Besök på Saab och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ingick också i besöket.
 Göran Mårtensson och Camille Grand
När Camille Grand, Natos assisterande generalsekreterare för försvarsinvesteringar, besökte FMV häromveckan beskrev FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson Sveriges väg framåt när det gäller materielfrågor.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2019-11-12 13:59. Uppdaterad: 2019-11-12 14:48. Ansvarig: Visa e-postadress.