Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Inbjudan till Fördjupningssemi…

Huvudnavigering:

Inbjudan till Fördjupningsseminarier under februari 2016

Hoppa till nyhetslistan

Under andra och tredje veckan i februari kommer Fördjupningsseminarier att genomföras under ledning av FMV i samarbete med Försvarsmakten.

Varje år anordnar FMV, Försvarsmakten och branschorganisationerna SOFF och SME-D Försvarsföretagsdagarna. Som en fortsättning på dessa dagar följer arenadialoger, så kallade fördjupningsseminarier, som riktar sig främst till industrin. Syftet med seminarierna är att ge en djupare förståelse och kunskap om aktuella frågor och behov inom sju olika delområden.

Under fördjupningsseminarierna kommer de olika arenorna armé, logistik, ledning, marin och flyg samt Marknad och inköp att redogöra för aktuella frågeställningar inom respektive område. Försvarsmakten ansvarar för seminariet om personalförsörjning. Eftersom antalet deltagande i seminarierna är begränsat, finns flera möjligheter till dialog.

Seminarierna går av stapeln under februari i Säkerhets- och försvarsföretagen SOFF:s lokaler på Storgatan 5 i Stockholm. SOFF är också de som håller i inbjudan och administrationen av de 70 deltagarplatserna. 

Detaljerade program för seminarierna läggs upp på www.soff.se under rubriken kalendarium i början av vecka 4.

Armé (SPL) – tisdag 9 februari kl. 09.00-12.00

Seminariet innehåller en lägesuppdatering avseende omdaning Försvarslogistik, en beskrivning av de viktigaste konsekvenserna för Arméns materiel- och Logistikförsörjning med anledning av försvarspolitiskt inriktningsbeslut, samt en övergripande bild av pågående och kommande upphandlingar.

Logistik (SPL) – tisdag 9 februari kl. 13.00–16.00

Fördjupningsseminarium Logistik kommer att ha den förändrade omvärlds- och hotbilden som utgångspunkt för att inledningsvis diskutera försörjningstrygghetsfrågor, den transatlantiska länken och leverantörernas ansvar. Därefter presenteras försörjningskedjor i fred, kris och krig, framtida distributions och försörjningsprinciper för Försvarsmaktens behov och försörjning av transportlösningar vid högre beredskapsnivåer. Avslutningsvis kommer pågående och kommande upphandlingar inom logistikområdet redovisas.

Marin (SPL) – onsdag 10 februari 09.00–12.00

FMV/SPL Marin och Försvarsmakten presenterar marinen idag och vägen framåt. Det handlar om behovet av större materielutveckling på längre sikt och större anskaffningar i det kortare perspektivet. Seminariet kommer att avslutas med ett pass omfattande FMV:s syn på förskjutningen av gränsytan mot industrin, vikten av det internationella materielsamarbetet och en avslutande dialog.

Flyg (SPL) – onsdag 10 februari kl. 13.00-16.00

Vid seminariet kommer Flygvapnets nya organisation, såväl flyg- som bassystem, med dagens och morgondagens krav på anskaffningar, tillgänglighet mm att presenteras. Vidare presenteras fördelningen av det tekniska ansvaret samt fördelningen mellan Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och industrin vad gäller genomförandet av underhåll samt hur förändringarna av RML kan påverka detta. FMV:s uppgifter i exportfrågor kommer också att behandlas.

Ledning (SPL) – torsdag 11 februari 09.00-12.00

SPL Led kommer att belysa situationen inom ledningssystemområdet och ge exempel på några långsiktiga materielprojekt. AL Led berättar om anskaffningar i det kortare tidsperspektivet. Vidare orienterar FOI om sin forskning och FMV M&I kommer att ge sin syn på upphandlingsverksamheten inom området. 

Personal (Försvarsmakten) - onsdag 17 februari 09.00-12.00

Försvarsmaktens personalförsörjning – möjlighet att skapa synergier genom att attrahera och rekrytera tillsammans. Seminariet innehåller föredrag, presentation av business case IBM samt workshop.

Kommersiellt (M&I) – torsdag 18 februari 09.00 - 16.00

Försvarmaterielanskaffning i ett nationellt och internationellt perspektiv, Att åstadkomma en tydligare och bättre kravbild samt Strategi inom tekniska konsulter.

Anmälan

Gör din anmälan här senast 3 februari. Vid avbokning efter 3 februari sker ingen återbetalning av avgiften.

Det går dock bra att en kollega ersätter om ordinarie anmäld inte har möjlighet att närvara.

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Kostnad medlem SOFF/SME-D & myndighet: 250:-/person och seminarium, Kommersiella passet 500:-/person.

Kostnad övriga företag: 550:-/person och seminarium, Kommersiella passet 800:-/person.

Efter förmiddagspasset finns möjlighet till fortsatt diskussion under en enklare lunch. Även de som planerar att delta i eftermiddagspasset är välkomna till lunchen. Kostnaden för lunch samt fika i pausen ingår i priset för seminariet. Indikera i din anmälan om du önskar lunch.

Väl mött!

Johan Svensson, FMV     

Thomas Engevall, Försvarsmakten    

Robert Limmergård, SOFF    

Fredrik Svedberg, SME-D

 


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2016-01-28 13:31. Uppdaterad: 2016-01-28 14:03. Ansvarig: Visa e-postadress.