Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Gemensam förmåga

Huvudnavigering:

Gemensam förmåga

Hoppa till nyhetslistan

Fällning av last från en av de tre jättestora transportflygplan av typen Boeing C-17 Globemaster som Sverige är delägare igenom samarbetet i SAC, Strategic Airlift Capability.

Trupper till och från Gotland under Aurora och tidigare till Afghanistan, transport av Helikopter 16 från USA, hjälputrustning till Haiti i samband med jordbävningen. Det är några av jobben som Sverige använt flygsamarbetet inom SAC till.

Visste du att Sverige äger tre jättestora transportflygplan av typen Boeing C-17 Globemaster III. Visserligen gör vi det tillsammans med elva andra nationer. Men Sverige har störst andel efter USA, vilket ger 550 flygtimmar varje år.

Olle Hultgren.Olle Hultgren har under de tre senaste åren varit ordförande i en av de två styrelser som leder samarbetet inom SAC. Nu senast vid Försvarsmaktsövningen Aurora 17 användes den här förmågan till drygt 60 flygningar för transport av förband, bland annat till och från Gotland.

Olle Hultgren från FMV har under de tre senaste åren varit ordförande i en av de två styrelser som leder samarbetet inom SAC, Strategic Airlift Capability. Ordförandeskapet roterar mellan länderna där Norge nu tar över ordförandeskapet.

Olle Hultgren, vad händer inom transportflygsamarbetet?

Utvecklingen pågår kontinuerligt. Under 2016 invigdes exempelvis en ny hangar med sidoverkstäder samt nya kontorsutrymmen för all personal. Besluts har nu tagits om att uppföra en C-17 simulator vid flygbasen i Ungern. Hittills har all simulatorflygning genomförts antingen i USA eller i England, vilket varit ansträngande för såväl verksamheten som personalen.

Vilken standard ligger flygbasen i Ungern på?

Pápa Airbase har utvecklats till en mycket modern transportflygbas med stor kapacitet tack vare SAC-samarbetet. Ungern gör också själva stora investeringar som nytt flygledartorn, passagerarterminal och banförbättringar.

Vilken ställning har SAC?

SAC lovordas och tas ofta upp som ett mycket bra exempel på hur nationer kan samarbeta om en förmåga som man inte har möjlighet att upprätthålla på egen hand, det som inom EU och Nato benämns Pooling and Sharing och Smart Defence.

Hur ser framtiden ut?

Materiellt finns förutsättningar att bedriva verksamheten betydligt längre än de 30 år som avtalet från 2008 säger. I det strategiska arbetet för framtida utveckling studeras bland annat möjligheterna till utvidgning av programmet. Men också eventuella samarbetsmöjligheter kring drift av andra multinationella program såsom flygtankningssamarbetet Multi Role Tanker Transport (MRTT) och transportflygsamarbetet kring Airbus A400M.

Fakta SAC:

  • SAC-samarbetet leds av två styrelser, SAC Steering Board (SAC SB) och NATO Airlift Management Programme Board (NAM PB). SAC SB leder flygverksamheten och NAM PB leder arbetet med anskaffning, vidmakthållande och drift av flygplanen, övrig materiel och infrastruktur. Tomas Eriksson och Marie Hultberg från FMV representerar Sverige i NAM PB medan Försvarsmakten representerar i SAC SB.
  • Heavy Airlift Wing (HAW) som flottiljen i Pápa heter bemannas gemensamt av deltagande nationer i proportion till hur stor del man har av programmet. Cirka 25 personer ur olika personalkategorier från Försvarsmakten med familjer har sin hemvist i Pápa i västra Ungern.
  • Sverige har genom åren använt sina flygtimmar för transport av personal och materiel, samt övning med fallskärmstrupper och fällning av last.

FlygbasPápa Airbase i Ungern har utvecklats till en mycket modern transportflygbasgenom samarbetet.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2017-12-05 13:53. Uppdaterad: 2017-12-05 14:06. Ansvarig: Visa e-postadress.