Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Framtidens försvarsmateriel

Huvudnavigering:

Framtidens försvarsmateriel

Hoppa till nyhetslistan

Thomas Engevall, chef för SPL vid FMV, höll i paneldiskussionen om autonoma system.

Tredje dagen av det nordiska försvarsindustriseminariet blickade framåt bland annat genom tre olika sessioner som behandlade områdena; rymd, autonoma system och framtidens soldat.

Thomas Engevall, chef för SPL vid FMV, introducerade området autonoma system. Ett område som befinner sig i stark utveckling. Och har opererats i det svenska försvaret i olika varianter framför allt för underrättelsebehov.

– Vi pratar om allt från dagens kontrollerade system till så kallade svärmande uav:er med ökande grad av autonomitet, de som ges en inriktning och sedan löser uppgiften, dit är stegen ganska långt. Det finns mycket kvar att göra innan vi är där.

Närmar vi oss science fiction då?
– Nej, det här är avancerad teknik, men som faktiskt redan finns. I Syrien har IS använt enklare varianter av detta för olika former av angrepp. Produkter som finns att köpa i butik eller på nätet. Ska man bygga mer avancerade system så krävs det mycket samverkande kompetens.

Hur påverkar det här FMV?
– Vi är ju uppdragsstyrda, men vi har en grundkompetens inom området. Men ska vi tillsammans med industrin utveckla system av mer avancerad karaktär så behöver vi öka den kompetensen.

Hur ligger vi till?
– Vi kommer att vara rustade men det kommer att ta tid. Vi har ju sett här på seminariet att det finns lösningar redan idag som man kan göra något av. Men den viktiga poängen är att vi måste ta in den här tekniken och pröva och öva med den för att se vad det egentligen är som ger effekt, och skilja det från det som bara ser häftigt ut. Och det måste in i officersutbildningarna redan nu så att de som tar besluten om tio, femton år, lär sig att tänka i de här banorna.

Eva BernhardsdotterEva Bernhardsdotter, funktionsansvarig Rymd vid FMV, höll ett anförande vid sessionen om Rymd vid det nordiska försvarsmaterielseminariet.

Vid sessionen för temat rymd höll Eva Bernhardsdotter ett anförande om nya arenor och kommande förmågor. Eva är chef för område Rymd vid FMV. Ett område där det händer mycket nu, bland annat presenterade regeringen en national rymdstrategi för riksdagen den 9 maj, den första nationella rymdstrategin någonsin i Sverige.

– Kommersialiseringen av rymden ökar, speciellt i form av de megakonstellationer av små satelliter som planeras av privata aktörer för bildspaning och kommunikation. Stabila rymdförmågor och säkerställd tillgång till rymdtjänster blir allt viktigare inte minst inom försvarsområdet. Det kräver ett helhetsgrepp utifrån ett tekniskt, operativt och policyperspektiv.

Hur påverkar det FMV?
– Det påverkar FMV såtillvida att vi behöver ha en solid kompetensbas inom rymd för att dels kunna följa utvecklingen på området, dels kunna utvärdera de möjligheter och utmaningar som utvecklingen medför i ett tekniskt förmågeperspektiv. Vi behöver också en utpekad funktion som sammanhåller rymdfrågorna på en övergripande nivå och kan inrikta framtida satsningar.

Hur ligger vi till inom detta?
– Inom FMV:s forskning och teknologiutveckling inom området fokuserar vi bland annat på småsatelliter och resiliens vilket speglar trenderna. Det är bra att FMV synliggjort Rymd genom att inkludera det i organisationen och i olika roller. Vi kan göra det ännu bättre genom att stärka rymdfunktionen så att det bli en mer formell samordning och uppföljning så att Rymd inte försvinner bland de andra arenorna. Behovet av rymdkompetens och expertis kommer sannolikt bara att öka i framtiden.

Mikael FrisellMikael Frisell, chef för SPL Arméförband vid FMV, introducerar två talare vid sessionen om framtidens soldat, Peder Pedersen från Weibel och Klaus Aude VP CST.

Parallellt med dessa två sessioner höll chefen för SPL Arméförband, Mikael Frisell, i sessionen om framtidens soldat där representanter från FOI och industrin bidrog med inlägg på temat.

Kommer framtidens soldat att vara mycket annorlunda än idag?
– Det finns en tendens att alla är väldigt fokuserade på olika enskilda tekniska lösningar. Var och en av de lösningarna säkert väldigt bra, men om vi skulle realisera alla så skulle soldaten ha alldeles för mycket prylar att släpa på och inte kunna göra jobbet.

Hur påverkar det här FMV?
– Vi har en rad olika projekt på gång, som exempelvis nytt handeldvapen och ny stridsuniform. Men vi måste bli ännu bättre på att se helheten, det vill säga hur vi får ihop vapen, kommunikation, personlig utrustning och skydd så att soldaten kan bli så operativ som möjligt.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2018-05-25 13:41. Uppdaterad: 2018-05-25 14:06. Ansvarig: Visa e-postadress.