Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / FMV:s underlag till försvarspo…

Huvudnavigering:

FMV:s underlag till försvarspolitisk proposition för perioden 2021-2025

Hoppa till nyhetslistan

FMV har haft i uppdrag att inkomma med synpunkter på dels Försvarsberedningens förslag i Värnkraft, dels Försvarsmaktens förslag baserat på Värnkraft. Den sammanvägda bedömningen är att de ur ett produktionsperspektiv innebär stora utmaningar vad gäller omfattning och tidsförhållanden. Tillväxttakten behöver anpassas mot resurser och industriella förutsättningar.

Försvarsberedningen presenterade i mitten av maj sin analys av omvärlden och vilket försvar Sverige behöver för att möta de hot som finns. I rapporten konstaterar Försvarsberedningen att det militärstrategiska läget har försämrats de senaste åren. Man pekade bland annat på den politiska utvecklingen i Ryssland och att den ryska militära förmågan har ökat. FMV konstaterar att Försvarsberedningens arbete genom de två rapporterna Motståndskraft och Värnkraft är positivt.

FMV bejakar Försvarsberedningens tydliggörande av behoven av materiell tillväxt mot bakgrund av omvärldsläget. Genom att skapa förutsättningar för de ekonomiska planeringsramarna, både för den närmast kommande beslutsperioden och med en övergripande inriktning för den efterföljande perioden, tryggar det FMV:s tidigare meddelade uppfattning om att försvarssektorn bör präglas av långsiktighet och förutsägbarhet .

FMV har bedömt Försvarsberedningens förslag i Värnkraft och Försvarsmaktens förslag baserat på Värnkraft. Ur ett produktionsperspektiv är FMV:s sammanvägda bedömning av de förslag som återfinns i Värnkraft att helhetsbilden vad gäller omfattning och tidsförhållanden innebär stora utmaningar i de inledande delarna av försvarsbeslutsperioden.

 – Tillväxttakten kommer att behöva anpassas mot produktionsförutsättningar, där bland annat ambitionsnivåer, resurser och industriella förutsättningar är gränssättande, säger Göran Mårtensson, generaldirektör FMV.

-  Vi bedömer att det materiella innehållet i Försvarsmaktens förslag i allt väsentligt är producerbart. Men det förutsätter en förstärkning av resurser vid FMV. För de av Försvarsmaktens förslag som är avsedda att realiseras i början av försvarsbeslutsperioden krävs beslut av regeringen med start under första halvåret 2020 för att leveransplanerna ska hålla, säger Göran Mårtensson.

FMV konstaterar att myndigheten kommer behöva detaljplanera mot regeringens valda inriktning och bedömer att det föreligger behov om ytterligare anslagsutökningar i storleksordningen 150 miljoner kronor för år 2022 och ytterligare 100 miljoner kronor år 2023 till nivån 250 miljoner kronor, vilket sedan prolongeras.

Ökningarna av anslaget är beräknade utifrån myndighetens behov av personell tillväxt kopplat till bedömningen av producerbarheten i Försvarsmaktens förslag.

Effektiva arbetssätt och arbetsflöden mellan myndigheterna är avgörande för att säkerställa en fungerande beredskapsplanering och ett tydligt verksamhetsansvar i alla beredskapslägen. Här påpekar FMV att regeringens styrning av myndigheterna i den kommande försvarspolitiska inriktningen bör präglas av en tydlig och renodlad uppgifts- och ansvarsfördelning.

FMV:s underlag till försvarspolitisk proposition 2021-2025


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2019-11-15 10:11. Uppdaterad: 2019-11-15 10:14. Ansvarig: Visa e-postadress.