Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Effektiv krisledning med

Huvudnavigering:

Effektiv krisledning med
tydliga roller

Hoppa till nyhetslistan

Robert Andersson är chef för brand-, räddning- och fältgruppen vid FMV:s provplats i Vidsel. Han är också brandsskyddsledare, sjuksköterska, samordnare för brandskyddsledarna inom T&E.

Med hjälp av så kallade rollkort går det att snabbt få igång en effektiv organisation för krisledning. Metoden bygger på tydliga och kortfattade rollkort med tillhörande och mer detaljerade checklistor. Konceptet har utvecklats av Robert Andersson, brandsskyddsledare vid FMV:s robotprovplats i Vidsel och sprids nu genom FMV.

Som chef för brand-, räddning- och fältarbetsgruppen vid FMV:s robotprovplats i Vidsel har Robert Andersson både anledning och kompetens för att planera för krisledning.

– Vi arbetar ju hela tiden för att bygga bort risker i vår verksamhet. Vi har också varit förskonade från allvarliga händelser i många år, men det osannolika kan alltid hända, säger Robert Andersson.

Idén till den nya metoden väcktes under en föreläsning av Tomas Kristiansson,
utsedd av staten att utreda krisledningsarbetet efter Tsunamikatastrofen 2004.

– Jag har alltid varit intresserad av krisledningsarbete. Nu fick jag konkreta tips på hur man skulle organisera arbetet som passade in väl på mina egna erfarenheter. Så det är inte min idé alls, jag har bara tagit in arbetssättet och anpassat det till våra förhållanden på Test och Evaluering, säger Robert Andersson.

Bygger på ordinarie roller

Metoden är lika enkel som effektiv. Den bygger på likhets- och närhetsprincipen. Det betyder att den som tar hand om personal och produktion i vanliga fall tar hand om samma sak även vid en extraordinär händelse. Och det är nödvändigt att ha någon som är lägesbildsansvarig. Krisledningen måste kunna jobba utifrån fakta, inte andrahandsuppgifter.

Med hjälp av rollkort som tydligt beskriver rollen fördelas de nödvändiga rollerna vid ett första krisledningsmöte.
– Korten är fysiska kort som i ett par meningar beskriver huvudsaklig uppgift.

Korten beskriver rollerna ledningsansvarig, dokumentationsansvarig, personalansvarig, informationsansvarig, ansvarig för samverkan och säkerhet, lägesbildsansvarig och ansvarig för service och logistik.

Kommer igång snabbare

– Man strävar efter att folk ska jobba inom sina ordinarie områden, men finns inte rätt personer tillgängliga försöker man dela ut korten så nära kompetenserna som man kan.
Genom att snabbt tilldela människor tydliga roller kan krisledningsarbetet snabbt nå högre effektivitet.
 
– Flera övningar visar att krisledningsarbetet fungerar mycket bättre eftersom de som fått ett rollkort känner att de kan börja producera direkt och inte behöver vänta in arbetsfördelning. Man kan säga att de snabbare kan börja göra rätt saker.
 
Rollkortet är så generellt att det fungerar i alla miljöer. Men till de här rollkorten tar man också fram checklistor för varje roll. Checklistorna anpassas lokalt och skrivs då så att någon annan ska kunna listan och utföra uppgiften utan att ha djupare kunskap eller erfarenhet av arbetsuppgifterna.

Övningar är ett måste

För vissa av rollkorten kan det behövas flera olika listor, anpassade för olika typer av kriser. Det kan handla om hur man underrättar anhöriga vid sjukdoms- eller dödsfall eller hur man organiserar en minnesstund eller begravning.
På varje arbetsplats behöver man också upprätta listor med ordinarie och ersättare för de olika rollerna.

Robert Andersson kör regelbundna övningar för att upptäcka brister i organisation och kompetens.
– När man kör en övning ska 85–90 procent gå bra. Det är viktigt att det känns bra för de inblandade. Men man ska också hitta förbättringsområden.

 

FAKTA: Rollerna i krisledningsgruppen


Ledningsansvarig: Ansvarar för att fördela rollerna och leda krisledningsarbetet.
Dokumentationsansvarig: Ansvarar för att dokumentera alla åtgärder i kronologisk ordning. På det sättet kan man i efterhand se när vem som gjorde vad och vilken effekt det fick.
Personalansvarig: Samordnar personalstödjande insatser, kontaktar till exempel arbetsmiljöverket vi allvarligt tillbud/olycka.
Informationsansvarig: Ansvara för att saklig information, i rätt omfattning, lämnas. Förmedlar intern och extern information.
Ansvarig för samverkan och säkerhet: Samverkar med andra aktörer i området och svarar för säkerhetsfrågor, security. Kan delas upp på två roller.
Lägesbildsansvarig: En viktig erfarenhet från tidigare kriser är att man alltid måste ha en lägesbildsansvarig som kan skicka ut personal för att att samverka. De som skickas ut alltid ska arbeta två och två och ha med sig kamera och Rakelenhet.
Ansvarig för service och logistik: Ansvarar för att förse gruppen med nödvändig materiel efter behov. Gör om så krävs ett arbetsschema för krisledningsgruppen för att skapa förutsättningar för uthållighet över tid.


FAKTA: Förberedelser för extraordinär händelse

  • Upprätta rollkort.
  • Upprätta checklistor för respektive rollkort.
  • Upprätta listor med ordinarie och ersättare för de olika rollerna.
  • Upprätta en anhöriglista och se till att den är uppdaterad. 
  • Förbered en egen Rakelkanal för krisledning där man kan kommunicera med alla inblandade.  
  • Skriv ut rollkort och checklistor och sätt i pärmar på lämpliga platser.
  • Öva minst en gång om året.

FMV har fastställda styrande principer och ett för myndigheten gemensamt ramverk för krisberedskap och krisledning.  Krisledning kan upprättas både på central- och lokal nivå. Juridik- och säkerhetsstaben ansvarar för ramverk och uppföljning inom området.

 

 


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2016-07-27 08:00. Uppdaterad: 2016-07-27 08:47. Ansvarig: Visa e-postadress.