Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Ramavtal för IT-konsulttjänste…

Huvudnavigering:

Ramavtal för IT-konsulttjänster

Hoppa till nyhetslistan

FMV har tecknat ett ramavtal inom IT-konsulttjänster för både FMV:s och Försvarsmaktens behov. Ramavtalet omfattar tre områden och löper på tre år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare fyra år. Värdet av ramavtalet uppskattas till cirka 200 miljoner kronor per år, det vill säga ett totalt värde på cirka 1 400 miljoner kronor.

Robin IngbrantRobin Ingbrant har varit projektledare för upphandlingen av ett ramavtal för IT-konsulttjänster till ett värde av 1,4 miljarder kronor. Det övergripande syftet med upphandlingen är att försörja Försvarsmakten och FMV:s IT-verksamhet och tillhörande systemlandskap med IT-konsulter.

FMV hade ett flertal ramavtal för IT-konsulter som löpte ut under 2017. Med anledning av detta genomförde FMV och Försvarsmakten ett gemensamt projekt, även kallat kategoriinitiativ, där myndigheternas behov av IT-konsulter analyserades.

– Analysen av behoven har varit central i upphandlingen. Den mynnade ut i ett antal mål kopplade till framförallt kvalitet, kapade ledtider och totalkostnad. Och de här målen lyckades vi uppnå genom en välarbetad kravspecifikation, säger Robin Ingbrant, som är ansvarig kategoriledare vid FMV.

Inom vart och ett av de tre ramavtalsområdena har FMV tecknat ramavtal med fyra leverantörer. Cirka 80 procent av det uppskattade värdet av ramavtalet ligger inom ramavtalsområde ett.

Ramavtalsområde 1 - IT-system

 • Atea Sverige AB
 • CGI Sverige AB
 • IBM Svenska AB
 • Peter Johnsson IT-konsult AB

Ramavtalsområde 2 - Test av IT-system

 • CGI Sverige AB
 • eWork Group AB
 • Peter Johnsson IT-konsult AB
 • Sogeti Sverige AB

Ramavtalsområde 3 - IT- & informationssäkerhet

 • CGI Sverige AB
 • Engvall Security AB
 • eWork Group AB
 • Peter Johnsson IT-konsult AB

Fakta om ramavtalsupphandlingen IT-tjänster

Upplägget i ramavtalsupphandlingen är framtaget och baserat på resultatet från kategoriinitiativet och syftar bland annat till att uppnå följande mål:

Flexibilitet och kvalitet

Möjlighet att säkra rätt kompetens vid avrop genom att på ett flexibelt sätt kunna specificera behov och kvalitet inom aktuella ramavtalsområden. Möjlighet att flexibelt kunna utforma uppdraget beroende på om en resurskonsult eller uppdragskonsult lämpar sig bäst utifrån förutsättningarna. Möjlighet att på ett flexibelt sätt och utan avbrott avropa uppdrag och leveranser inom hela eller delar av ett IT-systems livscykel.

Totalkostnad

Erhålla marknadsmässiga priser och kostnadseffektivitet genom förnyad konkurrensutsättning. Möjlighet att fokusera på totalkostnaden genom att utvärdera kvalitet i förhållande till pris i det enskilda avropet.

Tid

Korta ledtider från att behovet identifieras till att uppdraget påbörjas av leverantören. Minska det totala antalet nedlagda arbetstimmar för hantering av avrop.

Försörjningstrygghet

Redundans i form av flera ramavtalsleverantörer per ramavtalsområde. Möjlighet till att specificera villkor gällande försörjningstrygghet utifrån behov i avrop.

Leverantörssamarbete

Möjlighet till leverantörssamarbeten på strategisk, taktiskt och operativ nivå. Öka förutsättningarna för kontroll och uppföljning av uppdrag och leveranser.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2018-05-08 11:00. Uppdaterad: 2018-05-08 11:19. Ansvarig: Visa e-postadress.