Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Fördjupad samverkan för ökad c…

Huvudnavigering:

Fördjupad samverkan för ökad cybersäkerhet

Hoppa till nyhetslistan

För att stärka de nationella förmågorna på cybersäkerhetsområdet ska samarbetet fördjupas och konkretiseras ytterligare. Det skriver Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i ett gemensamt förslag som i dag överlämnats till regeringen.

Regeringen har gett fyra myndigheter – Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen – i uppdrag att ta fram ett förslag för att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020.

Myndigheterna är eniga om värdet av att fördjupa sitt redan etablerade samarbete. Ett center syftar till att förstärka myndigheternas förmågor att lösa sina respektive uppdrag, samtidigt som det ger förbättrade möjligheter att höja den nationella förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.

Förslaget är att verksamheten i centret successivt ska byggas upp under en femårsperiod för att kunna ge full effekt 2025. Målet är att centret på sikt ska:

  • sammanställa analyser och lägesbilder avseende hot och sårbarheter
  • sprida information mellan ingående myndigheter och andra aktörer
  • koordinera arbetet vid it-incidenter och cyberangrepp

En fördjupad samverkan förutsätter att det finns både tekniska och rättsliga förutsättningar för delning av säkerhetsskyddsklassificerad information. Initialt kan inrättandet av ett center finansieras och resurssättas inom ramen för respektive myndighets verksamhetsansvar, men ökade anslag krävs för att kunna göra en stegvis uppbyggnad och tillhandahålla stöd till både näringsliv och offentlig sektor.

Fakta

Regeringen gav den 26 september 2019 Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020. Den 16 december 2019 redovisar myndigheterna sitt svar på hur en fördjupad samverkan mellan de ingående myndigheterna ska konkretiseras med hänsyn till de olika uppdragen, mandaten och förmågorna.

I Samverkansgruppen för informationssäkerhet, SAMFI samarbetar myndigheter med av regeringen särskilt utpekat ansvar för informationssäkerhetsfrågor i samhället. Här ingår följande myndigheter:

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Post- och telestyrelsen (PTS)
  • Försvarets radioanstalt (FRA)
  • Säkerhetspolisen (Säpo) och Rikskriminalpolisen (RKP) i samverkan
  • Försvarets materielverk (FMV)/Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet (CSEC)
  • Försvarsmakten (FM)/Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)

Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2019-12-17 10:20. Uppdaterad: 2019-12-17 10:24. Ansvarig: Visa e-postadress.