Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Utlåning av delar av Torpedsys…

Huvudnavigering:

Utlåning av delar av Torpedsystem 45 till Finland

Hoppa till nyhetslistan

Ett finskt fartyg fraktar torpedsystemet som Sverige lånar ut till dess att det nya Torpedsystem 47 levererats. Foto: Finska Marinen

Samarbetet mellan Sverige och Finland kring torpedsystem för ubåtsjakt har nu lett fram till att delar av Försvarsmaktens Torpedsystem 45 skeppats över till Finland Samarbetet följer den planering som avtalats. Finland lånar torpedsystemet av Försvarsmakten till dess att leveranser av nya Torpedsystem 47 från Saab Dynamics genomförts.

För någon vecka sedan anlöpte ett fartyg från finska försvarsmakten Muskö Örlogsbas och lastade delar av Försvarsmaktens Torpedsystem 45. Fartyget avlöpte efter några timmars arbete med lastning och lastförankring. Finska stridskrafter mötte upp vid territorialvattengränsen och eskorterade överskeppningen till Finland.

Nu när utlåningen är inledd och delar av torpedsystem 45 är i Finland fortsätter arbetet med integrationen ombord på det finska ytstridsfartyget FNS Tornio, där torpedsystemet förväntas vara i operativ drift redan under slutet av året.

Samarbetet mellan Finland och Sverige omfattar ett flertal områden kopplade till torpedsystem för ubåtsjakt. Från utlåning av Torpedsystem 45 till utveckling, integration, verifiering och utbildning av det beställda Torpedsystem 47 som bägge nationerna kommer att använda framöver. Ambitionen är att bägge nationerna kommer att samarbeta under systemets livscykel för att tillsammans uppnå högre operativ effekt till lägre kostnad för ländernas försvarsmakter.

Några Torped 45 lastade och säkrade på finska flottans transportfartyg. Foto: FMV

– Utlåningen av Torped 45 är ett viktigt steg för den finska marinen med syftet att uppnå förmågan att effektivt kunna bekämpa ubåt säger Roger Lundkvist, chef för enheten Vapensystem på avdelningen Undervattensstridssystem på FMV.

För att utlåningen skulle kunna genomföras krävdes ett omfattande arbete med inventeringar, registervård, underhållsöversyner, packning och transporter samt med dokumentation där personal från Försvarsmaktens Driftsstyrning/Marinverkstad, transportkompani och finska Försvarsmakten samt FMV och Saab Dynamics AB deltagit. Under våren har även Saab Dynamics genomfört utbildningar för Finska försvarsmakten så de skall kunna hantera och bruka Torpedsystem 45. Till dessa utbildningar har Försvarsmakten och FMV givit erforderligt stöd.

– En nyckel till framgången var att involvera alla berörda parter tidigt i planeringen, så att all kunskap och erfarenhet kunde nyttjas och användas till att förbereda för packning, transport samt även för det framtida brukandet i Finland, säger Roger Lundkvist.

FMV och Försvarsmakten kommer också som en del i samarbetet att under hösten stödja det fortsatta integrations och verifieringsarbetet som utförs i Finland.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2019-09-02 10:36. Uppdaterad: 2019-09-02 10:58. Ansvarig: Visa e-postadress.