Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Riskhantering ingår i alla sto…

Huvudnavigering:

Riskhantering ingår i alla stora materielprojekt

Hoppa till nyhetslistan

Mikael Frisell är chef för Armémateriel.

Sveriges Radio Ekot rapporterar om otydligheter i anskaffningen av luftvärnssystemet Patriot. Mikael Frisell som är chef för Armémateriel vid FMV kommenterar: Jag upplever inte att vi har otydligheter i styrningen av Patriot-projektet. En risk är en händelse som inte har inträffat, och att peka på risker gör att vi kan vidta åtgärder.

Sveriges Radio Ekot har i ett inslag beskrivit att det saknas resurser, tydlig styrning och beräkningar av hur dyrt det kommande luftvärnssystemet Patriot blir för Sverige. Inslaget refererar till en intern rapport som gjorts av FMV.

– Internrevisionen på FMV som har gjort rapporten till FMV:s styrelse identifierar ett antal risker. Det hjälper oss när vi ska vidta åtgärder för att möta riskerna, säger Mikael Frisell, chef för verksamhetsområde Armé vid FMV.

Det finns alltid risker när det gäller komplexa anskaffningsprojekt. På FMV finns stor erfarenhet av att hantera riskerna i projekten. I anskaffningen av luftvärnssystem Patriot har projektet exempelvis vidtagit åtgärder för att hantera risken med valutakursförändringar.

– Vi har genom Riksgäldskontoret säkerställt att vi har fast dollarkurs för de betalningar som vi kommer att göra vid olika steg i projektet, säger Mikael Frisell.

Styrgrupper på myndigheterna

Stora materielprojekt behöver tydlig styrning och när det gäller Patriot-projektet finns styrgrupper både på FMV och på Försvarsmakten, där det finns ett löpande samarbete. Dessutom finns en särskild systemledning på FMV och en införandeledning på Försvarsmakten.

– Vi har en tydlig styrning av mål, tid och ekonomi. Vi har också vidtagit åtgärder så att det inte ska uppstå otydligheter mellan myndigheterna. Sedan 1 januari i år har vi en mer renodlad organisation än när granskningen genomfördes, en organisation som ger ökad tydlighet i ansvarsfrågor, säger Mikael Frisell.

FMV:s uppgift är att anskaffa luftvärnssystemet och för det har myndigheten en budget. Kostnader för framtida underhåll och uppgraderingar av systemet under de år som systemet är i bruk ansvarar Försvarsmakten för.

– FMV har beräknat de långsiktiga kostnaderna för systemet och det finns inbakat i myndigheternas framtida prognoser. Detta underlag har redovisats till regeringen inför deras beslut, säger Mikael Frisell.

Komplext integrationsarbete

Integrationen av luftvärnssystemet med andra system är en viktig uppgift. Systemet måste fungera tillsammans med övriga delar av luftförsvaret som stridsledningscentraler och det nationella radarsystemet.

– Det är ett svårt och komplext jobb, men det är vår uppgift, och vi har avsatt medel i budgeten för detta. FMV kommer vid behov att ta hjälp industrin både i Sverige och USA för att få alla pusselbitar på plats. Vi kan också behöva förstärka kompetensen på systemintegrationssidan. Det är något vi alltid ser över och är en del av utvecklingen av myndigheten, säger Mikael Frisell.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2019-04-01 13:24. Uppdaterad: 2019-04-01 13:27. Ansvarig: Visa e-postadress.