Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

RSS:Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyheter från FMV / Inbjudan till Försvarsföretags…

Huvudnavigering:

Inbjudan till Försvarsföretagsdagarnas Fördjupningsseminarier 2019

Hoppa till nyhetslistan

Varje år anordnar FMV, Försvarsmakten och branschorganisationerna SOFF och SME-D Försvarsföretagsdagarna. Som en fortsättning på dessa dagar följer arenadialoger, så kallade fördjupningsseminarier, som riktar sig främst till industrin. Syftet med seminarierna är att ge en djupare förståelse och kunskap om aktuella frågor och behov inom sju olika delområden.

Under vecka 13 och 14 kommer Fördjupningsseminarier att genomföras under ledning av FMV.

Under fördjupningsseminarierna kommer de olika arenorna armé, logistik, ledning, marin och flyg samt Marknad och inköp och Forskning och teknikutveckling att redogöra för aktuella frågeställningar inom respektive område. Eftersom antalet deltagande i seminarierna är begränsat, finns flera möjligheter till dialog.

Seminarierna går av stapeln i mars/april i SOFF:s lokaler på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm. Det är SOFF som håller i inbjudan och administrationen av de 70 deltagarplatserna.

Detaljerade program för seminarierna kommer att finnas tillgängliga på www.soff.se under rubriken kalendarium.

Kommersiellt/info gränsytor – tisdag 26 mars kl. 13.00–16.00

Seminariet har för avsikt att ta upp och ge information om gränsytan mellan stat och marknad samt intern gränsyta mellan FMV och Försvarsmakten.

Flyg – onsdag 27 mars kl. 09.00-12.00

Presentation av organisation, uppgifter och inriktning för flygområdet. FM Flygstab informerar om organisation och ansvarsuppgifter. Seminariet kommer också att ge en inblick i vad som är aktuellt inom Helikopterområdet, Flygbas & SäkMat samt GRIPEN.

Marin – onsdag 27 mars kl. 13.00-16.00

Presentation av FMV och Marinen och förändrade gränsytor mellan myndigheterna. Behovet av materielutveckling på längre sikt och större anskaffningar i det kortare perspektivet presenteras. Information ges om systemutveckling av marina system och arbetet med väsentligt nationellt säkerhetsintresse. Följt av information om internationella materielsamarbetet och exportstöd. Seminariet avrundas med frågor och paneldebatt.

Ledning – tisdag 2 april kl. 09.00–12.00

Belysa situationen inom ledningssystemområdet i närtid och med en utblick mot 2025. FMV kommer att gå in på några viktiga systemområden där stora utmaningar finns och industrin kan vara en viktig spelare. Försvarsmakten informerar om de nya förutsättningar som råder med ny organisation och förväntad ökad medelstilldelning med fokus på ledningssystemområdet.

Forskning och teknikutveckling – tisdag 2 april kl. 13.00-16.00

Fördjupningsseminariet syftar till att ge en inblick i hur FoU på försvarsområdet kan komma att utvecklas i en växande försvarsbudget genom att belysa behov, möjligheter men även möjliga problem. Därtill redovisas den snabba utvecklingen inom den Europeiska försvarsfonden, hur Sverige förbereder sitt deltagande och de erfarenheter man har kunnat dra av de förberedande program som pågår.

Armé - onsdag 3 april kl. 09.00-12.00

Fördjupningsseminariet kommer att handla om Arméns utveckling mot 3-2-1 - målbild 2025 samt beskriva hur planen ser ut 2019-21 efter ekonomiska tillskott. Diskussionsfrågor:

1. Hur gemensamt förbereda för nästa försvarsbeslut så vi kommer igång snabbt?

2. Konsekvenser av nytt arbetssätt – ökad fokus på leverans i tid och godkända leveranser.

Till sist Arméchefens och C Armémateriels avslutning och prioriteringar.

Logistik – onsdag 3 april kl. 13.00-16.00

Fördjupningsseminarium Logistik kommer i år att ha Försörjningstrygghet som tema.

Anmälan

Gör din anmälan på www.soff.se under rubriken kalendarium.
Vid avbokning efter den 19 mars debiteras full avgift.
Det går bra att byta namn på deltagare fram till 2 dagar före respektive seminarium.

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Kostnad medlem SOFF/SME-D & myndighet: 350:-/person och seminarium.

Kostnad övriga företag: 650:-/person och seminarium.

Efter förmiddagspasset finns möjlighet till fortsatt diskussion under en enklare lunch. Även de som planerar att delta i eftermiddagspasset är välkomna till lunchen. Kostnaden för lunch samt fika i pausen ingår i priset för seminariet. Indikera i din anmälan om du önskar lunch.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2019-02-15 10:55. Uppdaterad: 2019-02-15 11:05. Ansvarig: Visa e-postadress.