Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Nyheter / Nyhetsarkiv / Nyheter 2015 / FMV:s nya ansvar

FMV:s nya ansvar

Hoppa till nyhetslistan

Med anledning av några aktuella blogginlägg berättar Tomas Salzmann, chef för FMV:s enhet Förråd, service och verkstäder, om FMV:s helhetsansvar för försvarslogistiken.

 

FMV:s uppgift är att försörja Försvarsmaktens soldater och sjömän med försvarlogistik – när och där den behövs!

Försvarslogistik är både anskaffning och driften av materielsystemen men också att leverera allt som behövs i övrigt, till exempelmat, resetjänster, reparationer med mera.

För några år sedan sysslade FMV nästan enbart med själva anskaffningen. Nu har FMV av regering och riksdag fått ett bredare uppdrag som också innebär att ta ett större ansvar.

Det "nya" FMV ska leverera samma saker som Försvarsmakten och vi gjorde var för sig förut. Besparingar ska genomföras och pengarna ska gå tillbaks till Försvarsmaktens förband i form av ökad satsning på utbildning och insatser. Alla enskilda prislappar blir inte lägre eftersom en av idéerna bakom reformen är att göra alla kostnader synliga men tillsammans och totalt kommer kostnaderna för försvarslogistiken minska. FMV och Försvarsmakten ska tillsammans göra saker smartare och billigare helt enkelt.
MotorrenoveringFörsvarslogistikchefen Thomas Engevall har klart beskrivet i inlägget på bloggen Wisemans Wisdoms hur förhållandet mellan Försvarsmakten och FMV ska vara. En skicklig kravställare är bästa förutsättningen för att det som FMV ska leverera blir bra och är kostnadseffektivt.

Vi inom FMV ser bara positivt på det nya ansvaret. Vi ska för att leva upp till Försvarsmaktens behov och ta på oss vår nya roll och göra det effektivt. För att ta klara uppgiften har FMV sedan 1 januari 2014 omorganiserats där FMVs nya organisation ska möjliggöra att leverera effektiv försvarslogistik.

Gamla brister ska lösas

De brister som fanns innan försvarslogistikreformen blir inte lösta bara för att ny uppgiftsfördelning etableras mellan myndigheterna men vi är överens om att det nu finns bättre förutsättningar för att lösa uppgiften. Det viktiga är att inte fortsätta att bygga upp dubbelkommandon utan att varje myndighet koncentrerar sig på sitt ansvarsområde.

MotordetaljFörsvarsmakten ska vara tydlig beställare och FMV tydlig leverantör av försvarslogistik. Därmed har FMV ett helhetsansvar för den förssvarlogistikekonomi som FM beslutat om. Inom givna ramar ska FMV leverera tillgänglighet och det behövs därmed inte längre någon som ska granska varje räkning eftersom detta administrativa arbete inte leder till något mervärde utan beställning och leverans har redan överenskommits mellan myndigheterna. FMV ska inom beslutade ekonomiska ramar leverera tillgänglighet.

Den stora reform som nu genomförs är inte utan komplikationer. Många medarbetare har att jobba i nya roller, IT-system ska anpassas, arbetsrutiner läggas om. I vardagen skapar det problem eftersom inte allt är tydligt och fastlagt. Information når inte ut till alla vilket gör att det uppstår konflikter. Alla kostnader ska vara spårbara och prislappen för FMV:s försvarslogistiktjänster ska kunna granskas och revideras.

En bärande tanke i Försvarsstrukturutredningen är att alla varor och tjänster ska bära sina egna kostnader och de kostnaderna ska vara synliga för förbanden och högkvarteret. Vet man sakers värde blir man mer sparsam och det blir enklare att motivera besparingar. Dessutom ska principerna för prissättningen mellan myndigheter godkännas av Ekonomisstyrningsverket.

Till spårbarheten hör också att Försvarsmakten ska uppfatta FMV som en tydlig och professionell leverantör. Ett problem är då att myndigheternas olika stödsystem inte alltid fungerar tillsammans, det vill säga dataprogrammen kan inte prata med varandra. Det är illa att FMV, trots två års gemensamt jobb, ännu inte alltid kan skicka tydliga och specificerade fakturor till Försvarsmakten. Det problemet återstår att lösa.

FLygverkstadFinns inga enkla lösningar

Ibland framställs det som om det finns en motsättning mellan "krigsrationell ekonomi" som ser till krigets villkor och "fredsrationalitet" som handlar om att tänka ekonomiskt i varje steg. I verkligheten och om man studerar frågan ur fler perspektiv så finns inte den motsättningen.

Vi måste tillsammans vara pragmatiska och det tycker jag vi är. Försvarsmakten och FMV har gemensamt kommit överens om var gränserna mellan bakre och främre logistik går i dag. Båda myndigheterna är också beredda att göra justeringar om det någonstans blivit fel eller om säkerhetsläget kraftigt förändras.

Leker FMV affär?

Ett genomgående tema i kritiken mot FMV är att vi "leker affär".

De svenska medborgarna har jobbat och betalat skatt och det är deras pengar vi förvaltar för det allmännas bästa. Om vi lyckas spara pengar någonstans i systemet så blir det pengar tillbaks till Försvarsmakten. Fram till halvåret 2014 hade vi gemensamt sparat 380 miljoner kronor vilket motsvarar 244 000 övningsdygn enligt Försvarsmakten.

Det är sant att vi skickar skattepengar mellan FMV och Försvarsmakten. Det är de pengarna vi har att röra oss med och det är så myndigheter och företag gör för att hålla reda på vad saker kostar. Det är oerhört viktigt att hålla reda på vad saker kostar och allt ska därför ha en prislapp. FMV har ansvaret enligt nya modellen att inom FMs beslutade ramar leverera det som är överenskommet. Försvarsmakten kan genom stor transparens alltid kontrollera och följa upp FMV:s total leverans.

VerktygRedovisade besparingar är inte fejk. Besparingarna beräknas enligt en modell som är prövad tidigare mellan Försvarsmakten, FMV och Försvarsdepartementet. Båda myndigheterna och myndigheternas ekonomiavdelningar är överens om modellen och hur man ska räkna och siffrorna granskas av utomstående revisorer.

Det som är riktigt svårt är att beskriva exakt hur besparingarna kommer tillbaks till Försvarsmakten eftersom varje krona inte har en etikett där det står "del av besparingarna på 380 miljoner". Just frågan om att förklara hur exakt besparingarna kommer Försvarsmakten till del är en av de svåraste kommunikationsuppgifterna vi har och här måste jag vara självkritisk och säga att vi har mycket kvar att göra.

Samtal slår alltid bokstäver

Det finns politisk enighet bakom omdaningen av försvarslogistiken och riksdagen har satt ner foten och Försvarsmaktens och FMV:s ledningar drar åt samma håll.

Samtidigt måste man vara ödmjuk inför svårigheterna. Många av besluten är svåra att ta och ibland också svåra att pedagogiskt förklara. Att stå inför en flygverkstadspersonal och meddela att de ska läggas ned eller förklara för en medarbetare att hennes jobb ska upphöra är inte enkelt. Omdaningen av försvarslogistiken sker naturligtvis efter beslut men framförallt på verkstäderna, i fikarummen och på förbanden. Den sker också i samtalet mellan alla berörda.

Därför vill jag och FMV:s ledning gärna bli inbjudna till de som är tveksamma inför omdaningen av försvarslogistiken. De samtalen kanske inte alltid resulterar i att vi blir överens men det är lättare att bli förstådd och vara tydlig i ett samtal än i långa texter eller med 140 tecken på twitter.


Tomas Salzmann
Chef FMV Förråd, service och verkstäder


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2015-01-30 15:20. Uppdaterad: 2015-01-30 16:16. Ansvarig: Visa e-postadress.