Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Säkerhetsskydd / Signalskyddsutbildning

Signalskyddsutbildning

Den person som använder eller på annat sätt hanterar signalskyddsmateriel, signalskyddsnycklar, aktiva kort eller innehar signalskyddsbefattning ska, med godkännt resultat, ha genomgått nödvändig utbildning i signalskydd (Signalskydd Teori 1). Varje myndighet är skyldiga att se till att den personalen som omfattas av ovanstående ges nödvändig utbildning.

Signalskydd Teori 1, (fd Systemoperatör Teori, SysopT)

Utbildningen genomförs enligt Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten inom totalförsvaret, FFS 2016:3: 1 kap 10§ Krav på utbildning och behörighet.

Allmänt

Utbildningen är kostnadsfri och avsedd för de personer som kommer att hantera signalskyddsmateriel och/eller kryptonycklar inom FMV eller vid samverkande företag. Personal som avses hantera hemlig signalskyddsmateriel och/eller hemliga kryptonycklar ska vara inplacerad i lägst säkerhetsklass 3.

Behörighet

Utbildningen ger behörighet att hantera signalskyddsmateriel och kryptonycklar samt nyttja bordskryptotelefon kryapp 760 system MGL (efter inplacering i lägst säkerhetsklass 3). Utbildningen är också grundläggande för att ha behörighet att genomgå övriga systemutbildningar vid Totalförsvarets Signalskyddsskola (TSS) och FMV.

Signalskyddschefsutbildning Försvarsindustrin

Enligt signalskyddsavtalet med FMV ska varje företag som hanterar signalskyddsmateriel och/eller kryptonycklar ha en utbildad signalskyddschef. Denna utbildning är obligatorisk för de företag som FMV tecknat signalskyddsavtal med om inte FMV Signalskyddschef meddelat annat.

FMV Signalskyddschefsmöte Försvarsindustrin

Minst vartannat år ska signalskyddschefer inom försvarsindustrin delta vid FMV Signalskyddsmöte Försvarsindustrin för att upprätthålla sin behörighet.

Övriga systemutbildningar i FMV regi

Grundkravet för att få genomföra systemutbildningar är genomförd
Signalskydd Teori 1.

  • MGSI (kryptoPC),
  • MGFI användarutbildning (mobila talkrypton) genomförs vid behov och resurstillgång.

Utbildningstillfällen 2018 i FMV:s regi

  • Utbildning: Signalskydd - Teori 1
  • Datum: 22 november
  • Tid: 09.00 - 15.00
  • Plats: Stockholm , ESO
  • Sista anmälningsdag: 1:a november

Signalskyddsutbildningar i Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) regi

Grundkravet för att få genomföra systemutbildningar är genomförd utbildning Signalskydd Teori 1.TSS kräver att alla som ska genomföra utbildning i TSS regi ska vara säkerhetsprövad enligt H TST Gunder kapitel 3.

Hos TSS i Enköping genomförs systemutbildningar och kryptoadministratörsutbildning för system KURIR (f.d. KGAI).

Läs mer om vilka utbildningar som finns i TSS utbildningskatalog https://www.informationssakerhet.se/TSS.

Anmälan Signalskyddsutbildningar

Anmälan till samtliga signalskyddsutbildningar ska göras på den anmälningsblankett som finns under relaterade dokument här till vänster. Fyll i blanketten och skicka den via e-post till Visa e-postadress., alternativt via post till:

FMV Signalskydd
115 88 Stockholm

Anmälan ska vara FMV Signalskydd tillhanda senast 3 veckor före kurstillfället (se sista anmälningsdatum ovan). Vid 6 eller färre inkomna anmälningar ställs utbildningstillfället in.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2018-10-17 15:53. Uppdaterad: 2018-10-17 15:57. Ansvarig: Visa e-postadress.

Relaterade dokument

Välj fil att ladda ner eller visa.

  1. FMV, TSS anmälningsblankett signalskyddWord, 302 kB