Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Miljöarbete / Miljökrav vid upphandlingar / Försvarssektorns Kriteriedokum…

Försvarssektorns Kriteriedokument

Försvarssektorns kriteriedokument är ett verktyg för försvarssektorn att ställa miljö- och hälsokrav vid upphandling och inköp av kemiska produkter samt även tjänster i tillämpliga delar. Kraven begränsar vilka kemiska ämnen som får ingå i varor som används i verksamheten och i de kemiska produkter som används för drift och underhåll. Genom att ställa dessa krav bidrar försvarssektorn till att minska påverkan på miljön och människors hälsa.

Alla kemiska produkter och varor som levereras till försvarssektorns myndigheter ska så långt som möjligt vara fria från ämnen som är mycket giftiga, cancerframkallande, påverkar arvsmassan, fortplantningsstörande, allergiframkallande, miljöfarliga, klimatpåverkande och ozonpåverkande.

Försvarssektorns myndigheter har därför tillsammans tagit fram dokumentet ”Försvarssektorns kriteriedokument ‐ kemiska ämnen, kemiska produkter och varor”. Där kan leverantören tydligt se vilka krav som ställs och hur kraven ska tillämpas.

En giftfri miljö är ett fokusområde i försvarssektorns miljöarbete. Genom att tillsammans ställa rätt krav på det vi använder och anskaffar kan vi påverka och göra stor skillnad. I foldern "Försvarssektorns gemensamma arbete för en giftfri miljö" (pdf) sammanfattas kriteriedokumentets målsättning och de krav som ställs på kemiska produkter och kemiska ämnen i varor.


Försvarssektorns kriteriedokument version 2018-07-06


Det är viktigt att observera att efterlevnad av kriteriedokumentet inte fråntar leverantören från skyldigheten att ha tillräcklig kompetens om och ansvar för ämnen i sina kemiska produkter och/eller varor. Leverantören är ansvarig att följa såväl svensk lagstiftning som de av EU beslutade lagar, direktiv och andra rättsregler som den kemiska produkten och/eller varan berörs av.

Undantag


Särskilda undantag medges av försvarssektorn när det i dagsläget inte anses vara tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att undvika vissa kemiska produkter eller vissa kemiska ämnen i varor. Dessa specifika undantag preciseras i kriteriedokumentet. Om ämnet eller den kemiska produkten inte finns specificerad i listan över undantag, och om synnerliga skäl föreligger och godtagbart substitut inte finns att tillgå, kan leverantören själv ansöka om undantag.

Exempel på synnerliga skäl är t ex att ämnet krävs för att uppnå en viss kritisk funktion eller att arbetets art kräver användning av detta ämne. En förutsättning för att söka undantag är att det inte finns hinder för detta i gällande lagstiftning, t.ex. begränsningar eller förbud för användning av ämnet.

I ansökan om undantag ska hanteringen vara väl motiverad och riskbedömd av leverantören. Undantagsansökan regleras i särskild ordning av respektive myndighet inom försvarssektorn och ska göras på särskild blankett. Blanketten finns på både svenska och engelska.

Blanketter för undantagsansökan 


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2011-10-06 13:57. Uppdaterad: 2018-02-12 12:34. Ansvarig: Visa e-postadress.

Kontakt

FMV Kemi

E-post:

Fakta

Kriteriedokumentets struktur:
Avsnitt 1: Introduktion
Avsnitt 2: Kriteriedokumentets krav

2.1 Kemiska produkter

  • Schematisk vägledning för hur kriteriedokumentet ska tillämpas på kemiska produkter
  • Tabell 1 : kriterier för kemiska produkter som ska undvikas
  • Tabell 2 : ytterligare begränsningar i kemiska produkter

2.2 Varor

  • Schematisk vägledning för hur kriteriedokumentet ska tillämpas på varor
  • Tabell 3: begränsningar av ämnen/ämnesgrupper i varor

Avsnitt 3: Undantag från kriteriedokumentets krav
Tabell 4 och tabell 5: Försvarssektorns undantag för vissa kemiska produktgrupper och ämnen
Information angående ansökan om specifika undantag.

Avsnitt 4: Exempel på ämnen som omfattas av begränsningarna
Tabell 6: Exempel på ämnen som inte accepteras enligt kriterierna i avsnitt 2.
Avsnitt 5: Exempel på relevant lagstiftning att beakta.

Relaterade dokument

Välj fil att ladda ner eller visa.

  1. Försvarssektorns gemensamma arbete för en giftfri miljöPdf, 422 kB