Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Verksamhet / Miljöarbete / Internationellt samarbete

Internationellt samarbete

Samarbete är ett viktigt verktyg för FMV inom miljöområdet. Vi är engagerade i ett antal internationella miljösamarbeten.

FMV är en del i samarbetet mellan de sex stora försvarsindustrinationerna i Europa (LoI). Samarbetet rör den europeiska kemikalie-lagstiftningen REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) inverkan på försvarssektorns verksamhet i EDA:s (Europeiska försvarsbyrån) regi, samt försvarssamarbetet NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) som vi har med våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Finland.

LoI Environmental Working Group

Inom ramen för LoI-samarbetet bildades 2004 på svenskt initiativ (FMV/FOI) en miljögrupp, LoI EnvironmentalBilder av flaggor för länder inom LoI Environmental Group Working Group (LoI EWG). Syftet med detta var att identifiera intressanta samarbetsområden inom miljöområdet, genom att utbyta information som rör försvarsspecifik miljöforskning och miljörelaterade krav i upphandlingsverksamheten. Allt för att tillsammans sträva mot en grönare materielförsörjning.

Några av de viktigaste insatserna hittills inom samarbetet är

  • att vi har upprättat en databas med de FoT-projekt som bedrivs inom försvarsmiljöområdet
  • att vi ordnade en forskningskonferens inom områdena ammunition, explosivämnen samt ytbehandling  i Tyskland 2006, med ett trettiotal försvarsanknutna miljöforskare.
  • att vi gjorde en presentation  för EDA (Europeiska Försvarsbyrån) för att de ska ta ett aktivt ansvar för materielrelaterade miljöfrågor i sin verksamhet.

Arbete inom EDA:s REACH-grupp

LoI miljögrupp har påverkat EDA att ta ansvar för samordningen av det nationella försvarsundantaget i REACH. I mars 2010 beslutade EDA:s styrelse att bilda en REACH-samarbetsgrupp. Syftet med arbetet i gruppen är att försöka nå en samsyn bland EU:s medlemsstater i hur man ska hantera, och på sikt harmonisera, försvarsundantaget för att minimera dess negativa effekter på det militära samarbetet inom EU. FMV representerar Sverige i REACH-gruppen.

Miljösamarbete i NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation)

Inom NORDEFCO-samarbetet finns en miljögrupp som främst arbetar med frågor som har anknytning till kemiområdet. Gruppen fokuserar på verksamhetsnära, gemensamma frågor med syfte att förbättra resursutnyttjandet hos de deltagande länderna.

Gruppen arbetar bland annat med att hitta ersättningar för ett antal förbjudna eller ur hälso- och miljösynpunkt olämpliga ämnen, som till exempel asbest, kolfiber, kromater, avisningsämnen, tvättmedel, växthusgaser, haloner, bly och kvicksilver. Gruppen bevakar och utbyter också kontinuerligt ny information om dessa ämnen. Andra områden där man utbyter information är utvecklingen av enhetsbränsle, biobränsle och halon och man funderar på att undersöka vilka miljöproblem som kan vara aktuella när vid användning av nanoteknik.

En omfattande och viktig fråga som gruppen ägnar sig åt är att analysera vilken påverkan den nya europeiska kemikalielagstiftningen REACH kan ha på försvarets verksamhet.

Gruppen ska också arbeta för att införa miljökrav i upphandlingsprocesser, öka medvetenheten om miljöfrågor samt bilda informationsnätverk.

 


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2011-10-20 14:01. Uppdaterad: 2014-03-20 09:08. Ansvarig: Visa e-postadress.
Nyckelord: Miljö

Kontakt

FMV Miljö

E-post:

Externa länkar

Länkarna öppnas i ett nytt fönster.

  1. EDAeuropa.eu
  2. Kemikalieinspektionens info om REACHkemi.se
  3. NORDEFCOnordefco.org