Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av FMV:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

På fmv.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från fmv.se används. Läs mer om kakor och hur de används på fmv.se.

Prenumerera

Här är du nu:

Start / Om FMV / FMV:s behandling av personuppg…

FMV:s behandling av personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som kan användas för att identifiera en enskild fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress.

FMV behandlar personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet, till exempel namn, personnummer, adress och tjänsteställe. Uppgifterna sparas hos FMV så länge de behövs för syftet med behandlingen och arkiveras eller gallras därefter enligt särskilda regler.

Personuppgiftsansvarig

FMV är ansvarigt för behandling av personuppgifter på denna webbplats och för behandling av personuppgifter i vår verksamhet.

Dataskyddsförordningen styr

I EU:s allmänna dataskyddsförordning finns regler hur personuppgifter får behandlas. FMV säkerställer att dina och andras personuppgifter är skyddade och behandlas i enlighet med lagstiftningen och FMV:s egna interna riktlinjer och rutiner. FMV har också ett dataskyddsombud som ska granska att FMV följer regelverket.
De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter framgår av artikel 6 i dataskyddsförordningen. Grunderna för FMV:s behandling är bland annat att den är nödvändig för

  • att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (artikel 6.1 b),
  • att fullgöra en rättslig förpliktelse som FMV har (artikel 6.1 c), eller
  • att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i FMV:s myndighetsutövning (artikel 6.1 e).

FMV och personuppgifter

FMV är en upphandlande myndighet. Personuppgifter behandlas för att administrera kund- och leverantörsförhållanden och kan lämnas och inhämtas innan och i samband med att avtal ingås och att uppdrag lämnas eller i övrigt samband med en kund- eller leverantörsrelation.

Personuppgifter behandlas också när någon kontaktar FMV för att få information eller begär ut allmänna handlingar, när någon söker jobb, när någon anmäler sig till utbildningar eller evenemang, när någon använder en prenumerationstjänst eller av annat skäl kontaktar FMV.

FMV använder i vissa fall externa IT-leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som kan ha åtkomst till myndighetens IT-miljöer. Leverantörer och andra som hanterar personuppgifter för FMV:s räkning får alltid teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur biträdet får behandla uppgifterna.

FMV kan lämna personuppgifter till andra myndigheter

Vissa uppgifter är FMV också skyldiga att lämna till olika myndigheter. Detta kan bland annat ske till Säkerhetspolisen vid rekrytering eller till nämnd eller domstol vid överprövningar.

Rättigheter


Registerutdrag

Dataskyddslagstiftningen ger alla ett antal rättigheter vid behandlingen av personuppgifter. Alla har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till personuppgifter, så kallat registerutdrag. En begäran om registerutdrag ska skickas till FMV.

Rättelse och radering

Alla kan begära att uppgifter – om det inte finns lagliga hinder – rättas eller raderas om de är felaktiga eller ofullständiga. Det går också att i vissa fall invända mot behandlingen av personuppgifterna eller begära att behandlingen begränsas.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen baseras på samtycke har den som gett samtycke rätt att när som helst återkalla det. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandling som grundat sig på samtycket innan detta återkallas.

Kontaktuppgifter

Har du frågor med anledning av vår behandling av personuppgifter kan du kontakta

FMV
115 88 Stockholm
Telefon 08-782 40 00
Mejl Visa e-postadress.

eller

FMV:s dataskyddsombud Johan Strandman
Mejl Visa e-postadress.

Om du har synpunkter på FMV:s hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta Datainspektionen
Telefon 08-657 61 00
Mejl Visa e-postadress.


Tipsa om sidan

Fyll i formuläret för att skicka en länk till den här sidan.

Fält markerade med * är obligatoriska.


* Fältet är obligatoriskt

Publicerad: 2018-05-22 10:10. Uppdaterad: 2019-01-23 11:20. Ansvarig: Visa e-postadress.
Nyckelord: GDPR;Personuppgifter;PUL